พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:20 น.

 อ่าน 1,390

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน
ประจำปี 2557  วันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       

                        

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2556
จำนวน 4 ราย ตามรายชื่อดังนี้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นางโสภา  พิชัยณรงค์     นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) โรงพยาบาลเสนา
2) นางจุไรรัตน์ เอิบกมล      ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานนุเคราะห์ อำเภอวังน้อย  สำนักงานเขตพื้นที่
                                            การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 1
กลุ่ม 3 และกลุ่ม 4 จำนวน 2 ราย  ได้แก่
1) นายธวัชชัย เรืองทอง     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพสต.ดอนทอง อำเภอเสนา
2) นายสุริยะ เขียวมณี          พนักงานเปล ป.1  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
       


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด