ประกันสังคมเพิ่มค่ารักษาโรคมะเร็งให้กับสถานพยาบาลเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกันสังคมเพิ่มค่ารักษาโรคมะเร็งให้กับสถานพยาบาล

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 17:08 น.

 อ่าน 4,442
                                                              ข่าวที่ 24 / 2554
 
เรื่อง ประกันสังคมเพิ่มค่ารักษาโรคมะเร็งให้กับสถานพยาบาล
              สำนักงานประกันสังคมเพิ่มค่ารักษาโรคมะเร็งให้กับสถานพยาบาลที่ให้การรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ประกันตนตามมาตรฐานที่กำหนด ในอัตราสูงสุดถึง 2.7 แสนบาท
              นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในระบบประกันสังคมผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการรักษาทุกโรคในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ จนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง  ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้มีการจ่ายเงินเพิ่มนอกเหนือเหมาจ่ายให้กับสถานพยาบาลเป็นค่าเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งปัจจุบันวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอกับการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด
              คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลที่ให้การรักษาโรคมะเร็งที่มีค่าใช้จ่ายสูง  ตามมาตรฐานและแนวทางการรักษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง  ซึ่งกำหนดแนวทางการรักษาที่ชัดเจนไว้ 7 ชนิด ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก  มะเร็งรังไข่  มะเร็งโพรงจมูก  มะเร็งปอด  มะเร็ง           หลอดอาหาร  มะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย หากสถานพยาบาลให้การรักษาตามแนวทางดังกล่าวสามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามจริงจากสำนักงานประกันสังคมได้สูงสุดถึง 2.7 แสนบาท ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งจะได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยไม่ต้องกังวลว่าสถานพยาบาลจะบ่ายเบี่ยงเพราะการรักษาโรคมะเร็งมีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่สถานพยาบาลคู่สัญญา ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ  แต่สำหรับกรณีที่สถานพยาบาลให้การรักษาไม่ตรงกับแนวทางการรักษา หรือไม่สามารถให้การรักษาตามแนวทางที่กำหนดด้วยเหตุต่างๆ สถานพยาบาลยังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ในอัตราไม่เกิน 50,000 บาท 
              หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์หมายเลข 035-213416-8 สาขาอำเภออุทัย หมายเลข 035-800812-9 หรือโทร.1506 ติดต่อระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด  
 
{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด