การขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:10 น.

 อ่าน 1,225

        ด้วย ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลา

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   สาขา วิชาการเมืองและ

การจัดการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ประจำปี

การศึกษา 2557   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557

 

          รายละเอียดการรับสมัครและการรับสมัครแนบมาท้ายเอกสารนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด