โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะผู้นำและบุคลากรเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะผู้นำและบุคลากรเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่"

ผู้เขียน:  ศิวสรรค์ ธีรพนาศาสตร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:41 น.

 อ่าน 2,635

     ด้วยหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

กลุ่มงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปให้เกิดสมรรถนะ

สูงสุดแก่องค์การ เพื่อประสิทธิภาพขององค์การและประโยชน์สุขของประชาชนได้

ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาสมรรถนะผู้นำและบุคลากรเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่

รายละเอียดโครงการสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://pa.rmu.ac.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด