คณะนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 เข้ารับฟังคำบรรยายพิเศษ จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 เข้ารับฟังคำบรรยายพิเศษ จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:36 น.

 อ่าน 2,838

              นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1  เรื่อง "การบริหารเงินงบประมาณประจำจังหวัด" เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับประเทศของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  คณะผู้บริหารได้ใช้โอกาสนี้ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ  โดยมีนางเบญจมาภรณ์  สัญโญชน์วิทย์ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด