การประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจากจังหวัดทหารบกสระบุรี กับนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน 2557 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจากจังหวัดทหารบกสระบุรี กับนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน 2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:14 น.

 อ่าน 1,314

วันที่ 30 มิ.ย.2557 เวลา 10.00 น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจากจังหวัดทหารบกสระบุรี กับนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนมิถุนายน 2557 เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ในการดูแลรักษาความสงบ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และร่วมกันแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติในพื้นที่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี พลตรี วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บังคับการ
จังหวัดทหารบกสระบุรี เป็นหัวหน้าคณะฯ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด