ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2557 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2557

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จาก ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:03 น.

 อ่าน 1,409

 

เมื่อวันที่  9  กรกฏาคม  2557  เวลา 14.30  น. นายอาทิตย์  กุคำอู  ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 

พร้อมคณะข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาล

อาฬหบูชา และเข้าพรรษาประจำปี 2557  พร้อมร่วมใจกัน ลด ละ เลิก อบายมุข  เพื่อถวารเป็นพุทธบูชา  โดย

แห่เทียนพรรษา ไปยัง วัดหันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด