โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"

ผู้เขียน:  ศิวสรรค์ ธีรพนาศาสตร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:08 น.

 อ่าน 1,646

    มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"ผู้นำยุคใหม่" สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับ ชำนาญ

การ ชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญงาน-ระดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร

ขึ้นไป เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหาร และพนักงานของรัฐ  

บุคลากรในสังกัดสถาบันการศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 150 คน ระหว่าง  

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมวังคำ ห้องบุษราคัม จ.เชียงราย  

      ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารภส่งรายชื่อที่จะเข้ารับการอบรมมายังมูลนิธิพัฒนา

ข้าราชการ 736/1 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม5 เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 หรือส่งโทรสาร 02-241-3839 รายละเอียดสามารถ

สอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-243-2750 หรือ 089-799-5624 / 089-118-8829


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด