มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวโพดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวโพด

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:46 น.

 อ่าน 1,919

วันที่ 30 พฤศจิกายน  2558  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนคร  ศรีอยุธยา  ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเเภอพระนครศรีอยุธยา ประชุมชี้แจงเกษตรกร ให้ความรู้ และมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียนพันธุ์บ้านเกาะ ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยและเป็นพืชที่มีศักยภาพการตลาด ให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวโพดบ้านเกาะ  ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามโครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูปและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพการตลาด ซึ่งเป็นโครงการงบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด