ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2556

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จาก ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08:57 น.

 อ่าน 6,311

 ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  ปี 2556

ด้วยศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  กรมการข้าว  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ชำรุด  จำนวน  126  รายการ  โดยวิธีขายทอดตลาด

รายละเอียด  ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด