มหกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๐ ส.ค. ๕๗เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๐ ส.ค. ๕๗

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:10 น.

 อ่าน 2,557

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  กบข.จะสัญจรมาจัดงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 

- วันที่ ๑๘ ส.ค. ๕๗  โครงการอบรมพันธมิตรวิทยากร
- วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๗  มหกรรม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร 
- วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๗ โครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จึงขอเชิญสมาชิก กบข.ที่สนใจ ส่งใบตอบรับไปที่สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของ กบข. เช่น ออมเพิ่ม ออมต่อ เปลี่ยนแผนการลงทุน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการที่ กบข.จัดให้กับสมาชิก รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... (undo) ของสมาชิก กบข. และภายในงานจะมีการจัดขายสินค้า OTOP ครอบครัวสมาชิก กบข. อีกด้วย 
 
นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๑ ส.ค.๕๗ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด (มหาชน) จะเสริมความรู้ให้กับสมาชิกเรื่องการลงทุนและการวางแผนการเงินอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพที่ถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการเพิ่มรายได้ที่ กบข. จัดให้กับสมาชิก
 
ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด