การจัดเวทีประชุมราษฎรเพื่อความปรองดองสมานฉันท์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดเวทีประชุมราษฎรเพื่อความปรองดองสมานฉันท์

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ อำเภออุทัย จาก อำเภออุทัย
เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:58 น.

 อ่าน 2,305

อำเภออุทัยได้จัดเวทีประชุมราษฎร เพื่อรวบรวมปัญหาที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งให้ คสช. ทราบ โดยจัดเวทีประชุมราษฎร เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ถึง วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ตำบล ของอำเภออุทัย มีผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และได้รวบรวมปัญหาทั้งหมดส่งให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบ เพื่อรายงานให้ คสช. ต่อไป


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยอำเภออุทัย
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด