หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:25 น.

 อ่าน 2,819
ตามที่จังหวัด ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ชั้น ๑ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์  การให้คำปรึกษา  การให้บริการเป็นศูนย์บริการร่วม  เพื่อให้การบริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีมาตรฐาน กระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
 
ในวันนี้ (๑๙ ส.ค.๕๗) เวลา ๑๖.๓๐ น. นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล หน.ผต.ปค. พร้อมด้วย นายกิติพงศ์  อุระวัตร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม  ได้เดินทางมาตรวจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน  ให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อนำไปปรับปรุงงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดให้เป็นมาตรฐาน ได้แก่
(๑) การปรับปรุงพัฒนาระบบงาน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ประชาชนพึงพอใจ
(๒) ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดำรงธรรมมีความพร้อมต่อการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสาร ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการต่างๆ ของ คสช. และรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะมีได้อย่างครอบคลุม ชัดเจน เพียงไร
(๓) มีระบบการรายงานผลให้ผู้ขอใช้บริการทราบอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะได้รับบริการแล้วเสร็จและพึงพอใจ หรือไม่ 
 
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการ ฯ ยังได้ติดตามผลการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยมี พ.อ.อ.ปัญญา  สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ  โดยได้รับแนวทางการปฏิบัติระดับอำเภอว่า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จะมารองรับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างใกล้ชิด 
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด