จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบ VCS ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบ VCS ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17:09 น.

 อ่าน 1,103

วันที่ 8 ส.ค.57 เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบ VCS เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รวมทั้งกำหนดแนวทางในการรายงานผ่านระบบสารสนเทศเรื่องราวร้องทุกข์ Smile Line 1567 ผ่านระบบ VCS

              ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดตั้งและเปิดศูนย์ดำรงธรรมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๑ โทรศัพท์ 0-3534-5689 พร้อมดำเนินการตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมีความพร้อมในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและข้อเสนอแนะให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด