กิจกรรมปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน อบต.ข้าวงามเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน อบต.ข้าวงาม

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม จาก องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 14:22 น.

 อ่าน 3,250

         องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม  กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อปรองดองสมานฉันท์ ให้คนในพื้นที่ตำบลข้าวงามมีความสามัคคี และร่วมกันเทิดทูนดำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการให้บริการนอกสถานที่แก่ประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล  การตัดผม การนวดแผนโบราณ ชมกิจกรรมการแสดงของเยาวชนในพื้นที่  การให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ และการบริการลงทะเบียนการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม  เมื่อวันศุกร์ที่ 29* สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป้นต้นไป ณ สานกิจกรรมโรงเรียนวัดธรรมจริยา หมู่ที่ 2 ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด