การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 11:46 น.

 อ่าน 2,353

วันนี้ (12 พ.ย.57) เวลา 09.30 น. นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้อง
รับรอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องเพื่อทราบ
1. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2557
2. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคาวมถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2558
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การสอดส่องแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด