จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์/พ่อดีเด่นจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ประจำปี 2557 รวม 299 คนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์/พ่อดีเด่นจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ประจำปี 2557 รวม 299 คน

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:09 น.

 อ่าน 1,577
เพื่อเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ และยกย่องชมเชยให้เป็นตัวอย่างในพื้นที่ ดังนั้น ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่พ่อดีเด่นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ทั้งสิ้น 299 คน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
พ่อดีเด่นในปีนี้ ประกอบด้วย
- พ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์ระดับจังหวัด 6 คน
- พ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์ระดับอำเภอ ๆละ 2 คน รวม 32 คน
- พ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์ อปท. 21 คน
- พ่อดีเด่นเทศบาลตำบลๆละ 1 คน รวม 31 คน
- พ่อดีเด่นตำบลๆละ 1 คน รวม 209 คน
ภาพ : นายพยุงศักดิ์  เทพแก้ว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด