การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:28 น.

 อ่าน 1,204

วันนี้ (11 ธค.57) เวลา 15.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้องวิทยายุทธ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างของศาสนสถาน วัด มัสยิด โบสถ์คริตส์ และโบราณสถาน (การท่องเที่ยวทางน้ำ) รวม 81 แห่ง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าค้างชำระของโครงการดังกล่าวทั้ง 81 แห่ง มีค่าไฟฟ้าค้างชำระทั้งสิ้น 7,584,525.06 บาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
-พิจารณากำหนดแนวทาง/มาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าโครงการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-เชิญหน่วยงาน/องค์กร/บุคคล เพื่อให้ข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งขอให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการแจ้งประสานจากคณะกรรมการฯ
-ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด