เชิญชวนสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ และอ่านBest Practices รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญชวนสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ และอ่านBest Practices รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:53 น.

 อ่าน 1,686

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญชวนหน่วยงานภายในจังหวัด มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. ประกาศผลหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๐ จังหวัด ๒ เทศบาล ได้รับรางวัล)

๑.อ่าน Best Practices รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗

๒. แนวทางการสมัครขอรางวัล  ในปี ๒๕๕๘

๓. ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล ในแผ่น วีซีดี ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

แบบฟอร์มการสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด