ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบแนวทางการทำงานแก่ข้าราชการเนื่องในวันแรกแห่งการทำงานเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบแนวทางการทำงานแก่ข้าราชการเนื่องในวันแรกแห่งการทำงาน

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:41 น.

 อ่าน 1,593

               เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘  นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบนโยบายการทำงานให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เนื่องในการเปิดวันแรกของการทำงานปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ โถงศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น. โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง ๒ ท่าน คือ  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี และ นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ เป็นผู้นำเหล่าข้าราชการเข้ารับพร และรับฟังทิศทางการทำงานของจังหวัด

                ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้หลักการทำงาน  ขอให้ยึด positioning หรือตำแหน่งที่ตั้งเป็นสำคัญ  จากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำรงตำแหน่งมาครบ ๓ เดือน  พบว่ามี ๕ คำที่สำคัญ ขอให้ระลึกเสมอในการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนา  ดังนี้
                (๑) เมืองหลวงเก่า
               (๒) เมืองประวัติศาสตร์
               (๓) เมืองมรดกโลก
               (๔) อู่ข้าวอู่น้ำ
               (๕) GPP อันดับ ๕ ของประเทศ

               และในปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ขอให้ช่วยกันเร่งฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองมรดกโลก  ให้เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชน  โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ ให้สมกับที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น ๑ เดียวของประเทศในจำนวน ๑๗ ของขวัญที่มอบแก่ประชาชน คือ "อยุธยาเมืองประประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ" 
               สุดท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อำนวยพรขอให้มีความสุขสมหวัง ให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด