การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:01 น.

 อ่าน 885

วันนี้ (๒๗ ม.ค.๕๘) เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศ  ซึ่งผลการจัดอันดับขณะนี้ ถือว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา โดยขณะนี้ 

             งบภาพรวม เบิกจ่ายที่อันดับ ๑๘ ของประเทศ
             งบกลุ่มจังหวัด          อันดับ ๕ ของประเทศ
            งบกรม/จังหวัด          อันดับ ๔๕ ของประเทศ

            ขึ่งสิ้นไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายจะต้องเบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๕๕ ดังนั้น จึงได้ขอความร่วมมือปยัง ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการกำกับเจ้าหน้าที่ให้เบิกจ่าย สิ้นเดือนมกราคม ร้อยละ ๓๘  สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ ๔๗  จึงจะได้ตามเป้าหมาย
 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด