โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 17:07 น.

 อ่าน 2,802

          ด้วยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญงาน อาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร และบุคลากรพนักงานของรัฐ จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติการ โรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา โดยชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) หากผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมส่งใบสมัครได้ที่หมายเลข 02 - 241 - 3839 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 หากมีข้อสงสัยสามารถติต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-243-2750 หรือ 089-799-5624 สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน