การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:50 น.

 อ่าน 1,685

วันนี้ (12 มี.ค.58) เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2558  ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน โดยใช้กลไก 5 เสาหลัก คือ
เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Managrment)
เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility)
เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย (Safer Vehicles)
เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย (Safer Road Users)
เสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังการเกิดอบุติเหตุ (Post Crash Responce)


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด