PMQA จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PMQA จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:54 น.

 อ่าน 2,200

วัเมื่อวันที่ 24 มี.ค.58 เวลา 13.30 น. นางนวลจันทร์ เมืองแสงธรรม สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะทำงานประสานข้อมูลและจัดทำเอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2558  ณ ห้องวิทยายุทธ ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และหาข้อสรุปว่าสมควรที่จะส่งหมวดใดเข้าสมัครรับรางวัลในปี 2559  ทั้งนี้ผลการประชุมจะได้นำเสนอไปยังคณะกรรมการกำกับการพัฒนาคุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดต่อไป

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด