พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 00:11 น.

 อ่าน 2,195

วันนี้ (2 เม.ย.58) งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
(ภาคค่ำ) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี
-เวลา 17.30 น. ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน สโมสร มูลนิธิ และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ  พร้อมกัน ณ บริเวณหน้าหอศิลป์แห่งชาติ (ศาลากลางหลังเก่า) ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง)
-เวลา 19.00 น.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี เปิดกระทงกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ และถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง), จุดเทียนถวายพระพรชัย แล้วนำไปจุดต่อให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน สโมสร มูลนิธิ และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ จุดเทียนเพื่อประกอบพิธีถวายพระพรชัย, ประธานกล่าวถวายราชสดุดี และกล่าวนำถวายพระพรชัย, ประธานนำร้องเพลงมาร์ช "พระเทพของชาวไทย" พร้อมกับผู้เข้าร่วมพิธี
-เวลา 19.40 น. ประธานกล่าวเปิดงาน "ย้อนรอยวิถีอโยธยา" อย่างเป็นทางการ ซึ่งงานจะมีระว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2558


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด