เฝ้าระวังวาตภัย 7-10 เม.ย. 58 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เฝ้าระวังวาตภัย 7-10 เม.ย. 58 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 08:33 น.

 อ่าน 3,673

        กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตาม/ตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งคาดว่าในช่วงวันที่ 7 - 10 เมษายน 2558 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นที่

        จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังวาตภัย ในช่วงวันที่ 7 – 10 เมษายน 2558 จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ในระยะ 3 - 4 วันนี้ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาน บ้านเรือน โรงเรียน พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร

ที่มา :     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/region.php?RegionID=3


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด