การแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤตที่ต้องแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะเร่งด่วน 6 เดือน) ครั้งที่ 1/2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤตที่ต้องแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะเร่งด่วน 6 เดือน) ครั้งที่ 1/2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14:01 น.

 อ่าน 1,861
วันนี้ (11 พ.ค.58) เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาในพื้นที่วิกฤติต้องเร่งแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะเร่งด่วน 6 เดือน) ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องรับรอง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องเพื่อทราบ 
1.แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤตที่ต้องแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม (ระยะเร่งด่วน 6 เดือน)
2.การขอปรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤตที่ต้องแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม (ระยะเร่งด่วน 6 เดือน)
3.การมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤตที่ต้องแก้ไขปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม (ระยะเร่งด่วน 6 เดือน)
4.คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1121/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 27 เมษายน 2558
5.คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1122/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกอบราคาสำหรับการดำเนินการจัดจ้างกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด