รายงานในระบบ จำนวน ๖ เรื่อง ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานในระบบ จำนวน ๖ เรื่อง ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:37 น.

 อ่าน 2,381

 

การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของ      

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด