ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STL Leadership Program: STIL)”เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STL Leadership Program: STIL)”

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:26 น.

 อ่าน 1,242

         ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้กำหนดจัดฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STL Leadership Program: STIL)” สำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในการเป็น “ผู้บริหาร” หรือ “ผู้นำ” ที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรที่สนใจนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเนื้อหาที่บูรณาการอย่างเข้มข้น ประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ การพบปะนักวิจัยชั้นนำ กิจกรรมสร้างเครือข่าย  ความร่วมมือ และการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำในประเทศ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 12 กันยายน 2558 (อบรมทุกวันศุกร์ และเสาร์) เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 57 ชั่วโมง 9.5 วันทำการ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

                    ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.NSTDAacademy.com/stil โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรม ท่านละ 69,000 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกวรรณ เนติกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02-6448150 ต่อ 81900 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด