ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:18 น.

 อ่าน 1,724
          การประชุมชี้แจงวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
                                                    (Video Conference System)
                                ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
                        ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
09.00 – 09.05       กล่าวต้อนรับประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย
09.05 – 09.15       กล่าวรายงาน
                             โดย ประธานกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น
                                ของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
09.15 – 11.30     การนำเสนอวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
                            โดย ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะ
11.30 – 12.00      การนำเสนอการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิรูปแห่งชาติ (http://thaireforms.org)
                              โดยศาสตราจารย์ธนารักษ์  ธีระมั่นคง ประธานหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต   สาขาวิชา                                   เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ)   สถาบัน                                   เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
12.00 – 12.30    ถาม – ตอบ
12.30 น.              ปิดการประชุม
 
ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด