รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2559เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2559

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08:17 น.

 อ่าน 3,129

          ด้วยสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี ดังนี้

          1.ทุนเล่าเรียนหลวง  จำนวน 9 ทุน

          2.ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จำนวน 75 ทุน

          3.ทุน ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  จำกัด (มหาชน)  จำนวน 4 ทุน

          4.ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย  จำนวน 3 ทุน

          5.ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์  จำนวน 1 ทุน

          - กำหนดการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 16 กันยายน 2558 ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://scholar2.ocsc.go.th 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด