ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลประชาคมอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลประชาคมอาเซียน

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:11 น.

 อ่าน 1,383

กระทรวงต่างประเทศแจ้งว่า เนื่องในโอกาสที่อาเซียนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดกิจกรรม "รางวัลประชาชนอาเซียน" (ASEAN Peoples ่ Award:APA) ภายใต้หัวข้อหลัก "ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีพลวัตรและเข้มแข็ง" (Building a Vibrant and Resilient ASEAN Community) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร จำนวน ๑ คน หรือองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางและอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ เพื่อรับรางวัลประชาขนอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหกรัฐ และใบประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมดังกล่าว สามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซด์ www.mfa.go.th/asean จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 14314

Email : thailandasean@gmail.com

อ่านรายละเอียด

ประกาศกระทรวงฯ และแบบฟอร์มการเสนอชื่อ

แผ่นพับ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด