กิจกรรมสำคัญ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมสำคัญ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:29 น.

 อ่าน 1,069

กิจกรรมสำคัญ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตุลาคม   - พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดการประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ โดยสรุปมีกิจกรรมสำคัญในช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ดังนี้

เดือนตุลาคม ๒๕๕๘

๕-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ งานมหัศจรรย์สินค้าภาคกลางและตัวันออก หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ 

๑๐ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ พร้อมให้การต้อนรับนายโมเซน มุฮัมมะดีย์ (Mr.Mohsen Mohammadi) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทยคนใหม่ ที่จะเดินทางมาร่วมพิธีเยี่ยมหลุมฝังศพ และวางพวงมาลาอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าพระยาบวรราชนายก หรือ เฉกอะหมัด ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ส่งแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้การต้อนรับประธานาธิบดีศรีลังกา ที่จะเดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา >>อ่านความสัมพันธ์ ไทย - อยุธยา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ งานกฐิน ณ วัดโตนดเตี้ย อำเภออุทัย ซึ่งจะต้องเตรียมเรื่องถนน/ชลประทาน/กังหันชัยพัฒนา 

๑๑-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สมาคมสถาปนิกสยามจัดการประชุมสถาปนิกแห่งเอเชิย ครั้งที่ ๓๖ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา >>อ่านต่อแถลงข่าว

จัด Big Cleaning Day เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดเมืองมรดกโลก ก่อนการจัดสัมมนาโดยความร่วมมือของ กมธ. สนช. และ จังหวัด เรื่อง"เมืองมรดกโลก"

อื่นๆ**

เตรียมจัดการประชุมใหญ่หอการค้าทั่วประเทศ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเป็นการแจ้งให้ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด