ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:23 น.

 อ่าน 1,002

ชุดปฏิบัติการสร้างการรับรู้ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานทหาร ร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในฤดูแล้ง และมาตรการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม  2558  ณ หอประชุมอำเภอลาดบัวหลวง  อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด