พิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:20 น.

 อ่าน 2,705

พิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558
ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

กำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพฯ 
>> http://www.watbowon.com/ThaiRoyalCremation/sche.html

กำหนดการจังหวัด 
>> http://www.ayutthaya.go.th/FileData/pdf/new_7093.pdf

การแต่งกายของข้าราชการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ 
>> http://www.gad.moi.go.th/nsp-14-12-58-7443.pdf


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด