ตรวจติดตามโครงการฯ ตำบลละ 5 ล้านบาท คณะที่ 2เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจติดตามโครงการฯ ตำบลละ 5 ล้านบาท คณะที่ 2

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 22:36 น.

 อ่าน 2,191

วันนี้ (8ก.พ.2559)  เวลา 14.00 น.  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมรับทราบปัญหา/อุปสรรคโครงการตามมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) คณะที่ 2 รับผิดชอบตรวจติดตามโครงการฯ ในพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง, อ.ผักไห่, อ.เสนา และ อ.บางซ้าย ซึ่งในวันนี้ได้เข้าตรวจโครงการฯในพื้นที่อำเภอบางซ้ายณ หอประชุมอำเภอบางซ้าย  โดยมีนายอำเภอบางซ้ายพร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินโครงการตามมาตรการฯ ดังกล่าว
ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำ และข้อเน้นย้ำในการดำเนินโครงการฯ ดังนี้
1. การเบิก-จ่าย ให้อำเภอเร่งรัดการเบิก-จ่าย ให้ได้ร้อยละ 50 ภายในวันที่ 15 กพ.59 และให้ดำเนินการเบิก-จ่าย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีค 59 ต่อไป
2. การดำเนินโครงการฯ ทุกโครงการ ต้องดำเนินการไปอย่างสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมให้ ปปช. สตง. ตรวจสอบ
3. โครงการของอำเภอ ต้องมีการประเมินโครงการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในแต่ละโครงการ (Best Practice)
4. นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องเข้าใจการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขายการบันทึก EGP และการลง PO หากมีข้อสงสัยให้สอบถามจากคณะทำงานตรวจติดตามได้ทุกวันผ่านทางกลุ่มไลน์ ชื่อกลุ่ม "ศ.ปรึกษา5ลบ.อยุธยา" เพื่อให้คำปรึกษา ถาม-ตอบ ข้อแนะนำ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการฯ ขอให้เสมียนตราและเจ้าหน้าที่การเงินได้ใช้ประโยชน์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
5. อำเภอ ต้องหมั่นตรวจติดตามงาน/โครงการ อย่างสม่ำเสมอ ให้สำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี ตรงตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้
6. หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย ให้ประสานแจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเร่งด่วน ต่อไป
พร้อมนี้ ยังได้ออกตรวจโครงการของตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย ที่ได้ดำเนินการแล้ว ดังต่อไปนี้
1.ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.เต่าเล่า งบประมาณ 500,000 บาท
2.เครื่องออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ม.7 ต.เต่าเล่า งบประมาณ 284,000 บาท
3.ก่อสร้างลาน คสล. ม.8 ต.เต่าเล่า งบประมาณ 499,600 บาท
4.เครื่องมือการเกษตรใน ม.8 ต.เต่าเล่า งบประมาณ 158,200 บาท
5.เครื่องออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ม.8 ต.เต่าเล่า งบประมาณ 235,000 บาท


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด