Kick Off โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุขเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Kick Off โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 14:05 น.

 อ่าน 2,509

วันนี้ (9 ก.พ.59)  เวลา 10:00 น.   นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick Off) "โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข "   โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนกำจัดผักตบชวา เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และภัยพิบัติที่เกิดซ้ำซาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจกว่าพันคน พร้อมด้วยเครื่องมือใหญ่ รถแบ็กโฮ รถบรรทุก เรือพลักดันผักตบกว่าหลายสิบลำ   ณ ประตูระบายน้ำเกาะเลิ่ง  หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดื่อ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       นายประยูร รัตนเสนีย์ กล่าวว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้ดำเนินโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยมักจะเกิดขึ้นซ้ำซากของแต่ละปี สาเหตุมาจากการตื้นเขินของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ และปัญหาจากการขยายตัวของผักตบชวา ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำ ดังนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงดำเนินการพร้อมกันทั้ง 16 อำเภอ เพื่อให้ผักตบชวาที่มีกว่า 3 แสนตันทุกพื้นที่แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้
  “ทำตามเป้าหมายที่รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยกำชับให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้ และให้ดีที่สุดเนื่องจากคลองบางเดื่อ ได้รับน้ำมาจากชลประทาน และปล่อยน้ำมา จะเห็นว่าระดับน้ำปริมาณมีพอสมควร ในส่วนของชลประทาน อำเภอ และท้องถิ่นจะเป็นผู้บริหารน้ำ กระจายให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้อย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมรณรงค์การทำนาในหน้าแล้ง โดยปลูกพืชที่อำเภอบางปะหันหลายจุด เช่น ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ประเภทการปลูกมันเทศ และข้าวโพด”
       นายประยูร รัตนเสนีย์ กล่าวด้วยว่า เมื่อกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จมีนโยบายปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำลำคลองเพื่อคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ พร้อมให้พี่น้องเกษตรกรขยายพันธุ์สร้างรายได้ช่วงงดการปลูกข้าวนี้อีกด้วย

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/aumkoong
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000014505


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด