ออกเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา (โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ออกเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา (โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:33 น.

 อ่าน 1,215

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบมหาเดช) เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบมหาเดช) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 42 คน จำนวนครู 3 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีผู้บริหาร มีนางธนากร เกิดนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางยาวรักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด