ขอเชิญเที่ยวชมงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี2559เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเที่ยวชมงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี2559

ผู้เขียน:  อรพินท์ มะปรางหวาน จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 12:54 น.

 อ่าน 2,388

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเที่ยว ชมงาน"ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาด ประจำปี2559 "ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2560 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กิจกรรมภายในงานมี ลานวัฒนธรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ถนนคนเดิน นิทรรศการพระเครื่อง พระเกจิ กิจกรรมเวทีกลาง (เป็นการแสดงของนักเรียน นักศึกษาและแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ จากมูลนิธิยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) ถนนกินเส้น ร้านกาชาด การแสดงน้ำพุดนตรีและสื่อผสมบนม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับลุ้นรับรางวัลจากกาชาดการกุศล อีกมากมาย ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560 นี้เท่านั้น !!!

"กิจกรรมภายในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2559"
1. แถลงข่าวการจัดงาน วันพุธที่ 11 มกราคม 2560
2. กิจกรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
3. กิจกรรมบวงสรวงพระเจ้าอู่ทอง วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
4. กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
5. กิจกรรมพิธีเปิดงาน วันศุกร์ที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 
มีขบวนของดี 16 อำเภอ แต่งกายชุดไทยโบราณ สมัยกรุงศรีอยุธยา และรัตนโกสินทร์
6. กิจกรรมสักการะศาลหลักเมือง
-ในช่วงการจัดงานจะประดับไฟศาลหลักเมือง และเปิดศาลหลักเมืองเพื่อสักการะบูชาถึงเวลา 22.00 น
7. กิจกรรมออกร้านกาชาด
-มีการจำหน่ายมัจฉากาชาดฉบับละ 20 บาท ให้ผู้เที่ยวชมได้ทำบุญช่วยกาชาด
8. กิจกรรมเวทีกลาง
-เป็นการแสดงของนักเรียน นักศึกษา ในการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ
9. กิจกรรมลานวัฒนธรรม
9.1นิทรรศการตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9.2ภาพยนตร์หนังกลางแปลง เฉลิมพระเกียรติฯ
9.3การแสดงดนตรีไทย/เพลงพระราชนิพนธ์
9.4กิจการสาธิตภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม
9.5กิจกรรมการสอน/สาธิตการแต่งกลอนสด เสภา โครง เพลงพื้นบ้าน
9.6การละเล่นไทย
10. กิจกรรมการจัดแสดงและสินค้าทางการเกษตร
-นำผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
11. กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
-ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเครือข่าย OTOP 4 ภาค จำนวน 150 บูท จัดนิทรรศการสัมมาชีพสืบสานปณิธานพ่อของแผ่นดินจาก 16 อำเภอ ถนนคนเดิน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จำนวน 40 ร้านค้า มีการสาธิตอาชีพภูมิปัญญาไทยตลอดงาน และภาพถ่าย Landmark ของจังหวัด
12. กิจกรรมนิทรรศการพระเครื่อง
13. การแสดงน้ำพุดนตรีและสื่อผสมบนม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ไฮไลท์ของการจัดงาน)
-การประดับไฟบริเวณการจัดงาน ถนนสถานที่สำคัญ เช่น ศาลากลางหลังเก่า ศาลหลักเมือง คุ้มขุนแผน เป็นต้น


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด