โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยเหลือราษฎรประสบอุทกภัยหนองงูเห่า อ.นครหลวงเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยเหลือราษฎรประสบอุทกภัยหนองงูเห่า อ.นครหลวง

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 16:21 น.

 อ่าน 3,866
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ประธานคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เดินทางมาดูพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ช่วยเหลือราษฎรประสบอุทกภัยหนองงูเห่า ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง

ต่อมานายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สรุปผลได้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะใช้พื้นที่หนองงูเห่า ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง เป็นพื้นที่ดำเนินการ โดยจะช่วยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพ แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่
๑. กลุ่มเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง และแปรรูปอาหาร
๒. กลุ่มเพาะเห็ด
๓. กลุ่มทำการเกษตร
๔. กลุ่มเลี้ยงไก่ เป็ด
๕. กลุ่มหัตถกรรม
๖. กลุ่มทำนา

ความคืบหน้าของโครงการ ณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแบบแปลนพร้อมประมาณการอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ การเริ่มส่งเสริมอาชีพของกลุ่มต่างๆที่ได้แบ่งไว้ ซึ่งจะทำให้ปราะชาชนมีรายได้จากอาชีพ และทยอยนำผลผลิตออกสู่ตลาดเพื่อจำหน่ายหารายได้

สถานที่ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่เข้ามาปรับพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๕๓ และระบบสาธารณูปโภคจากการไฟฟ้านครหลวงโดยขยายเขตไฟฟ้าและนำไฟฟ้าสำรองชั่วคราวไปติดตั้งให้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พ.ย. ที่ผ่านมา

ตลอดปีสถานที่แห่งนี้จะได้รับการรณรงค์ส่งเสริมจากนายเรวัต อัมพวานนท์ นายอำเภอนครหลวง ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดปีอีกด้วย อาทิ การเคาท์ดาวน์ปีใหม่ การจัดงานวันแห่งความรัก งานสงกรานต์เป็นต้น

             ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล ๑. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                                   ๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            ดูภาพกิจกรรม


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด