งานวันเด็ก และโครงการบ้านหลังเลิกเรียน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานวันเด็ก และโครงการบ้านหลังเลิกเรียน

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 11:42 น.

 อ่าน 2,884
นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้หลังจากที่เด็กเลิกเรียน ขาดการเอาใจใส่ จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะไปประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่ดีได้ จึงได้จัดโครงการบ้านหลังเลิกเรียน เพื่อมุ่งหวังว่าจะนำกิจกรรมไปสร้างให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ สร้างเสริมประสบการณ์ สร้างความรักความอบอุ่น ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ โดยนำกิจกรรมวิทยุชุมชน การเล่นอินเทอร์เน็ต การค้นคว้าหนังสือห้องสมุด กิจกรรมสันทนาการ การเล่นกีฬา โภชนาการ และยังจะสร้างความผูกพันในองค์กรที่หน่วยงานต่างๆจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปจัดกิจกรรม

โครงการนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีไปตลอดจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. โครงการจัดรถรับส่งจากโรงเรียน ถึง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดให้ขึ้นฟรีอีกด้วย

ผู้ว่าฯวิทยา ตั้งเป้าหมายว่าการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ เด็ก-เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเข้าร่วมอย่างน้อยคนละ ๓ ครั้ง
นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ยังได้จัดถ่ายทอด Video Conference  จากทำเนียบรัฐบาลถึงเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีจะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาค ได้พบทักทายนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่ศาลากลางจังหวัดจะได้รับของขวัญที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด