ผู้ว่าฯอยุธยา เดินหน้าโครงการปลูกข้าวกินเอง ปี ๕๖เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าฯอยุธยา เดินหน้าโครงการปลูกข้าวกินเอง ปี ๕๖

ผู้เขียน:  ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 11:36 น.

 อ่าน 2,766

        นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับมือกันสานต่อโครงการปลูกข้าวกินเอง ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ ครอบครัว บนพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ ที่ อ.บางปะอิน บางไทร และนครหลวง สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอย่างมาก สามารถเชิญชวนประชาชนใน กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมปลูกข้าวไร้สารพิษ นำร่อง ๒๓ ครอบครัว ๒๓ ไร่ ที่ อ.พระนครศรีอยุธยา โดยสมาชิกมีโอกาสเข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยว และสีเป็นข้าวสาร เมื่อสิ้นสุดโครงการแต่ละครอบครัว ได้รับข้าวปลอดภัยไปบริโภค ครอบครัวละ ๒๕๐ กิโลกรัม พร้อมกันนี้ยังได้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โบราณสถาน มรดกโลก พร้อมรับประทานอาหารแบบไทยๆ รวม ๔ ครั้ง จนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น ในปี ๒๕๕๖ ตั้งเป้ามีผู้สนใจเข้าร่วม ๑๐๐ ครอบครัว
        นายวิทยา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว ๑ ล้านไร่ มีผลผลิต ๗๕,๐๐๐ ตันต่อปี คาดว่า เมื่อโครงการปลูกข้าวกินเองครั้งนี้แล้วเสร็จ จะมีข้าวสารปลอดภัย เพื่อการบริโภคเพิ่มอีก ๑๐,๐๐๐ ตัน เพิ่มพื้นที่การใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการทำนา ๑๐๐ ไร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๔ อาคาร ๔ ชั้น  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือโทร. ๐๓๕-๓๓๖-๖๕๖

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด