ประชุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 10:32 น.

 อ่าน 1,774

            จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาทโดยใช้มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของกระทรวงมหาดไทย

             จังหวัดจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัด ในวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การรจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างถูกต้องตามเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของรัฐ โดยทางจังหวัดได้รับหนังสือขอความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จากส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย

            ๑.เทศบาลตำบลราชคราม

            ๒.องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย

            ๓.องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

            ๔.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

            ๕.องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง

            ๖.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

            ๗.องค์การบริหารส่วนตำลบบ้านหว้า

            ๘.สำนักงานจังหวัด

            ๙.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด