อย่าหลงเชื่อพฤติกรรมแอบอ้างเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อย่าหลงเชื่อพฤติกรรมแอบอ้าง

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 10:29 น.

 อ่าน 2,490

             มีผู้แอบอ้างชื่อ นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปขอรับการสนับสนุนเงิน เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีโทรศัพท์ขอรับการสนันสนุนไปยังส่วนราชการ และภาคเอกชน

 

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด