วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:52:00 น.

กำหนดงานผู้ว่าราชการจังหวัด รองผวจ. ปจว.และ หน.สนจ. รายวัน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พัฒนาระบบ e-office เพื่อสะดวกในการอ่านกำหนดงานผู้บริหารเป็นประจำทุกวัน ของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านบนซ้ายของเว็บไซต์  จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ดูตัวอย่างการเข้าใช้งาน


โหลดไฟล์ :   

 
 อ่านแล้ว 607
comments powered by Disqus