ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 08:30 น.

 อ่าน 3,451

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน  2559  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจที่ 1 และส่วนกลาง (นางวิมลพร  ธิติศักดิ์)  เป็นประธานในการประชุม  และร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลุมพลี และโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ตำบลลุมพลี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด