กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 12:03 น.

 อ่าน 5,190

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน  2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม  2559  ในวันที่ 22  มิถุนายน  2559  ณ แปลงทดลองและสาธิตเกาตรผสมผสานในเขตโครงการจัดรูปที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมู่ 2 ตำบลห่อหมด  อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมนี้ด้วย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด