ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น เป็นห้องประชุมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเป็นห้องประชุมย่อย ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 237

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น เป็นห้องประชุมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเป็นห้องประชุมย่อย ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 0 บาท (บาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
กำหนดยื่นเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 60
ดาวน์โหลดไฟล์

 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร