ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคาร ๔ ชั้น (ห้องประกอบพิธี) และปรับปรุงห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ (ห้อง VCS) อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 224

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคาร ๔ ชั้น (ห้องประกอบพิธี) และปรับปรุงห้องประชุม ๓ ชั้น ๔ (ห้อง VCS) อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 0 บาท (บาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
กำหนดยื่นเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 60
ดาวน์โหลดไฟล์

 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร