ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ อำเภอนครหลวง จาก อำเภอนครหลวง

 อ่าน 198

ประกาศร่าง TOR จากอำเภอนครหลวง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 0 บาท (บาท)
ประกาศเมื่อวันที่ 0 43
ดาวน์โหลดไฟล์

 
comments powered by Disqus
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทร่าง TOR
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร